THÔNG BÁO

QĐ thu hồi đất đối với 857,2m2 đất giao thông thủy lợi do UBND xã Đông Hội quản lý và 458,1m2 đất giao thông thủy lợi, 240m2 đất SXNN (không thuộc quỹ đất công ích 5%) do UBND xã Mai Lâm quản lý để thực hiện dự án Xây dựng TT VH TDTT xã Đông Hội.
Ngày đăng 17/11/2022 | 17:17

- Quyết định số 14241/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14242/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 chi tiết tại đây.

 

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh