THÔNG BÁO

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Đông Anh năm 2022
Ngày đăng 21/11/2022 | 21:31

Ngày 21/11/2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế huyện Đông Anh thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Đông Anh năm 2022

 

xem chi tiết thông báo 

 

xem chi tiết Quyết định 445/QĐ-HĐTD446/QĐ-HĐTD

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh