THÔNG BÁO

QĐ thu hồi 1.367,7m2 đất nông nghiệp đối với 03 hộ gia đình, cá nhân tại thôn Trung Thôn, xã Đông Hội để thực hiện dự án ĐTXD Khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm.
Ngày đăng 23/11/2022 | 14:57

- Quyết định số 14690/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14691/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14692/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 chi tiết tại đây.

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh