THÔNG BÁO

Thông báo về việc kiểm tra hồ sơ năng lực các đơn vị cung ứng thực phẩm, cơ sở chế biến suất ăn, cung cấp suất ăn sẵn tại các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của UBND Huyện và xã, thị trấn năm học 2020-2021
Ngày đăng 29/06/2020 | 13:58

T/b Kiểm tra h/s năng lực đơn vị cung ứng thực phẩm cơ sở chế biến suất ăn cung cấp suất ăn tại cơ sở thuộc phạm vi quản lý UBND huyện xã, TT năm 2020 - 2021.

Nội dung thông báo số 1336_UBND.pdf

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh