Thông cáo báo chí

Thực hiện nghi thức để quốc tang đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Ngày đăng 25/09/2018 | 11:19  | View count: 8204

Thực hiện Thông báo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc để tang đồng chí Trần Đại Quang - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nghi thức Quốc tang vào ngày 26 - 27 tháng 9 năm 2018, Uỷ ban nhân dân huyện Đông Anh yêu cầu:

     Tất cả các cơ quan, công sở, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang, nơi công cộng trên địa bàn Huyện thực hiện treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong 02 ngày 26 - 27/9/2018. Nghi thức treo cờ rủ thực hiện theo đúng quy định tại Điều 10, Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức: "Treo cờ rủ có dải băng tang (có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo 2/3 chiều dài của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay)".

     Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các ban ngành đoàn thể thuộc Huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn Huyện nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung trên.

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh