Thông cáo báo chí

Một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND thành phố Hà Nội từ ngày 07-11/10/2019
Ngày đăng 20/10/2019 | 15:36  | View count: 3795

Ngày 14/10/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 4547/UBND-TKBT về việc thông cáo báo chí một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 07-11/10/2019

Chi tiết nội dung văn bản số 4547 của UBND thành phố Hà Nội đính kèm bên dưới:

Công văn số 4547/UBND-TKBT

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh