Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Đông Anh tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường trên địa bàn Huyện
19/06/2018 | 17:42  | View count: 1081

Chỉ thị về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Đông Anh

        Ngày 15 tháng 6 năm 2018, UBND huyện Đông Anh ban hành Chỉ thị số 05 về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Đông Anh. Chi tiết Chỉ thị số 05 đăng tải tệp đính kèm bên dưới:

  Chỉ thị số 05

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh