Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Đông Anh triển khai thực hiện điểm cung cấp thực phẩm an toàn tại Chợ Trung tâm Đông Anh năm 2018
03/12/2018 | 10:51  | View count: 158

Ngày 29 tháng 11 năm 2018, UBND huyện Đông Anh ban hành công văn số 1831/UBND-KT nhằm thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 12/3/2018 của UBND Huyện về thí điểm xây dựng điểm cung cấp thực phẩm an toàn tại Chợ Trung tâm Đông Anh năm 2018

Chi tiết nội dung công văn số 1831 được đăng tải bên dưới:

Công văn số 1831

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh