Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Đông Anh ban hành Kế hoạch về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
04/12/2018 | 16:15  | View count: 346

Ngày 29 tháng 11 năm 2018, UBND huyện Đông Anh ban hành Kế hoạch số 349/KH-UBND nhằm thực hiện Chương trình hành động số 22-Ctr/TU ngày 24/8/2018 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Chi tiết Kế hoạch số 349/KH-UBND của UBND huyện Đông Anh được đính kèm bên dưới:

Kế hoạch số 349

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh