Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thông báo kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm tại một số cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền trên địa bàn Huyện.
02/01/2019 | 16:13  | View count: 201

Ngày 20 tháng 12 năm 2018, UBND huyện Đông Anh ban hành Thông báo số 2598 về kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm tại một số cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền trên địa bàn Huyện.

Chi tiết Thông báo số 2598/TB-UBND được đính kèm bên dưới:

 -  Thông báo số 2598

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh