Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Đông Anh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 01/ĐA-UBND về đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh ATTP tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Huyện
11/01/2019 | 17:20  | View count: 138

Ngày 08 tháng 01 năm 2019, UBND huyện Đông Anh ban hành văn bản số 52/UBND-YT về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 01/ĐA-UBND ngày 20/7/2018 của UBND Huyện

Chi tiết công văn số 52/UBND-KT đính kèm bên dưới:

Công văn số 52

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh