Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch triển khai các hoạt động kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn huyện Đông Anh năm 2019
25/02/2019 | 15:18  | View count: 839

Ngày 19/2/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND về triển khai các hoạt động kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn Huyện năm 2019

Chi tiết nội dung Kế hoạch số 52 đăng tải bên dưới:

Kế hoạch số 52/KH-UBND

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh