Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tăng cường duy trì và xây dựng mới mô hình điểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Đông Anh năm 2019
27/02/2019 | 14:42  | View count: 849

Ngày 20 tháng 02 năm 2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Kế hoạch số 56 về tăng cường duy trì và xây dựng mới mô hình điểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn Huyện

Chi tiết Kế hoạch số 56 đính kèm bên dưới:

Kế hoạch số 56_UBND huyện Đông Anh

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh