Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch kiểm soát an toàn thực phẩm tại bữa cỗ tập trung đông người trên địa bàn huyện Đông Anh năm 2019
27/02/2019 | 14:49  | View count: 1063

Ngày 20/2/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Kế hoạch số 57 về kiểm soát an toàn thực phẩm tại bữa cỗ tập trung đông người trên địa bàn Huyện

Chi tiết nội dung Kế hoạch số 57 đăng tải bên dưới:

Kế hoạch số 57_UBND huyện Đông Anh

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh