Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Đông Anh năm 2019
01/03/2019 | 10:05  | View count: 1152

Ngày 20/2/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Kế hoạch 58 về kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt trên địa bàn Huyện năm 2019

Chi tiết nội dung Kế hoạch số 58 đính kèm bên dưới:

Kế hoạch 58_UBND huyện Đông Anh

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh