Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trường học, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc Đề án 01/ĐA-UBND
05/03/2019 | 15:11  | View count: 2084

Ngày 25/2/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Kế hoạch số 65 về kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trường học, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc Đề án 01/ĐA-UBND trên địa bàn Huyện năm 2019

Chi tiết nội dung Kế hoạch số 65/KH-UBND đăng tải bên dưới:

Kế hoạch số 65_2019 của UBND huyện Đông Anh

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh