Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em và bình đẳng giới trên địa bàn huyện Đông Anh năm 2019
06/03/2019 | 15:26  | View count: 1554

Ngày 27/2/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Kế hoạch số 69 về thực hiện công tác trẻ em và bình đẳng giới trên địa bàn Huyện năm 2019

Chi tiết nội dung Kế hoạch số 69/KH-UBND đăng tải bên dưới:

 -  Kế hoạch số 69_2019 của UBND huyện Đông Anh

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh