Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đông Anh tại cuộc họp lãnh đạo UBND Huyện về công tác vệ sinh môi trường
19/03/2019 | 11:07  | View count: 2280

Ngày 15/3/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Thông báo số 431 - kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND Huyện tại cuộc họp lãnh đạo UBND Huyện về công tác vệ sinh môi trường cùng ngày

Chi tiết nội dung Thông báo số 431 của UBND huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Thông báo số 431_UBND huyện Đông Anh

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh