Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Đông Anh xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Mùa và định hướng sản xuất vụ Đông năm 2019
19/03/2019 | 11:18  | View count: 2913

Ngày 19/3/2019, UBND huyện Đông Anh xây dựng kế hoạch số 92 về sản xuất vụ Mùa và định hướng sản xuất vụ Đông trên địa bàn huyện năm 2019

Chi tiết nội dung Kế hoạch số 92 của UBND huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Kế hoạch số 92_UBND huyện Đông Anh

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh