Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Đông Anh triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
28/03/2019 | 08:43  | View count: 2797

Ngày 26/2/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Kế hoạch 68/KH-UBND - Kế hoạch hành động về triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn Huyện

Chi tiết Kế hoạch số 68/KH-UBND của UBND huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Kế hoạch số 68_UBND huyện Đông Anh

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh