Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Huyện Đông Anh rà soát điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, danh mục dự án, công trình chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2019
05/04/2019 | 10:18  | View count: 5366

Ngày 01/4/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành công văn số 384 về việc rà soát điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, danh mục dự án, công trình chuyển mục đích đất trồng lúa trên địa bàn Huyện năm 2019

Chi tiết nội dung công văn số 384/UBND-TNMT của UBND huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Công văn số 384_2019_UBND huyện Đông Anh

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết