Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Đông Anh đẩy mạnh phong trào thi đua kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 20 năm Thành phố được UNESCO công nhận "Thành phố vì Hòa bình"
08/04/2019 | 15:32  | View count: 1539

Ngày 03/4/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành công văn số 398 về việc đẩy mạnh phong trào thi đua kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 20 năm thành phố Hà Nội được UNESCO công nhận "Thành phố vì Hòa bình" (16/7/1999 - 16/7/2019) trên địa bàn Huyện

Chi tiết nội dung công văn số 398 của UBND huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Công văn số 398 của UBND huyện Đông Anh

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh