Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Đông Anh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm 1080 năm Ngô Quyền xưng Vương, định đô ở Cổ Loa
16/04/2019 | 09:56  | View count: 1705

Ngày 11/4/2019, UBND huyện Đông Anh xây dựng kế hoạch số 125 về tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm 1080 năm Ngô Quyền xưng Vương, định đô ở Cổ Loa (939 - 2019)

Chi tiết nội dung Kế hoạch số 125 của UBND huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Kế hoạch số 125/KH-UBND

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh