Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch xây dựng, phát triển và duy trì hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc hàng hóa, sản phẩm trên địa bàn huyện Đông Anh giai đoạn 2019 - 2020
18/04/2019 | 16:14  | View count: 3543

Ngày 11/4/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Kế hoạch số 124 về xây dựng, phát triển và duy trì hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc hàng hóa, sản phẩm trên địa bàn Huyện giai đoạn 2019 - 2020

Chi tiết nội dung Kế hoạch số 124 của UBND huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Kế hoạch số 124/KH-UBND

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh