Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch phòng chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động năm 2019
23/04/2019 | 08:50  | View count: 3730

Ngày 19/4/2019, UBND huyện Đông Anh xây dựng Kế hoạch số 132 về phòng chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động năm 2019 trên địa bàn Huyện

Chi tiết nội dung Kế hoạch số 132 của UBND huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Kế hoạch số 132/KH-UBND

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh