Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện Đông Anh năm 2019
02/05/2019 | 02:07  | View count: 235

Ngày 25/4/2019, UBND huyện Đông Anh xây dựng Kế hoạch số 138 về phòng, chống ma túy trên địa bàn Huyện năm 2019

Chi tiết nội dung Kế hoạch số 138 của UBND huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Kế hoạch số 138/KH-UBND

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh