Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Đông Anh tăng cường công tác phòng, chống bệnh Sởi
06/05/2019 | 09:08  | View count: 239

Ngày 02/5/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành công văn số 561/UBND-YT về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống bệnh Sởi trên địa bàn Huyện

Chi tiết nội dung công văn số 561/UBND-YT của UBND huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Công văn số 561/UBND-YT

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh