Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thông báo lịch tiếp công dân tháng 5/2019 của Đại biểu HĐND huyện Đông Anh khóa XIX
14/05/2019 | 14:32  | View count: 222

Thông báo lịch tiếp công dân tháng 5/2019 của Đại biểu HĐND huyện Đông Anh khóa XIX

Chi tiết nội dung công văn số 24 của Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Công văn số 24/HĐND-TT

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh