Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch triển khai ngày "Vi chất dinh dưỡng" năm 2019
18/05/2019 | 10:52  | View count: 186

Ngày 16/5/2019, UBND huyện Đông Anh xây dựng Kế hoạch số 164 về triển khai ngày "Vi chất dinh dưỡng" trên địa bàn Huyện năm 2019

Chi tiết Kế hoạch số 164 của UBND huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Kế hoạch số 164/KH-UBND

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh