Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chương trình hành động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng năm 2019; cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) thành phố Hà Nội năm 2019 và định hướng đến năm 2021
18/05/2019 | 10:57  | View count: 530

Ngày 15/5/2019, UBND huyện Đông Anh xây dựng Chương trình số 02 về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng năm 2019; cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) thành phố Hà Nội năm 2019 và định hướng đến năm 2021

Chi tiết nội dung Chương trình 02 của UBND huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Chương trình số 02/CTr-UBND

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh