Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tổ chức hưởng ứng ngày môi trường Thế giới 5/6/2019 và phát động "Đợt hành động vì môi trường" trên địa bàn huyện Đông Anh
27/05/2019 | 11:11  | View count: 858

Ngày 24/5/2019, UBND huyện Đông Anh xây dựng Kế hoạch số 174 về việc tổ chức hưởng ứng ngày môi trường Thế giới 5/6/2019 và phát động "Đợt hành động vì môi trường" trên địa bàn Huyện

Chi tiết nội dung Kế hoạch số 174 của UBND huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Kế hoạch số 174/KH-UBND

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh