Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thông báo mời đơn vị tổ chức bán đấu giá
26/06/2019 | 15:10  | View count: 552

Ngày 26/6/2019, Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Đông Anh ra Thông báo số 241/TB-KHTH về việc mời các đơn vị tổ chức bán đấu giá

Chi tiết nội dung Thông báo số 241/TB-KHTH của Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Thông báo số 241/TB-KHTH

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh