Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Hướng dẫn quy trình trồng, chăm sóc, bảo hành và quản lý cây xanh sau đầu tư trên địa bàn huyện Đông Anh
10/07/2019 | 11:15  | View count: 3120

Ngày 05/7, UBND huyện Đông Anh ban hành Hướng dẫn số 03/HD-UBND về quy trình trồng, chăm sóc, bảo hành và quản lý cây xanh sau đầu tư trên địa bàn Huyện

Chi tiết nội dung Hướng dẫn số 03 của UBND huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Hướng dẫn số 03/HD-UBND

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh