Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thông báo công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối huyện Đông Anh
14/08/2019 | 14:46  | View count: 4136

Ngày 29/7, UBND huyện Đông Anh ban hành Thông báo số 1659/TB-UBND về công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối trên địa bàn Huyện

Chi tiết nội dung Thông báo số 1659 và Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND thành phố Hà Nội đính kèm bên dưới:

Thông báo số 1659/TB-UBND

Quyết định số 3491/QĐ-UBND

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh