Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Đông Anh thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế các cơ sở đề nghị cung cấp thực phẩm cho các trường học thuộc UBND Huyện, xã, thị trấn quản lý
16/08/2019 | 14:50  | View count: 2982

Ngày 05/8, UBND huyện Đông Anh ban hành Thông báo số 1786 về kết quả kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế các cơ sở đề nghị cung cấp thực phẩm cho các trường học thuộc UBND Huyện, xã, thị trấn quản lý

Chi tiết nội dung Thông báo số 1786 của UBND huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Thông báo số 1786/TB-UBND

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh