THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Đông Anh cảnh báo người dân về hoạt động kinh doanh theo phương pháp đa cấp của hệ thống bán hàng Vital4U.net (Vital Group)
29/08/2019 | 09:10  | View count: 4353

Ngày 22/8/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành văn bản số 1622 về việc tuyên truyền, cảnh báo người dân về hoạt động kinh doanh theo phương pháp đa cấp của hệ thống bán hàng Vital4U.net (Vital Group) trên địa bàn Huyện

Chi tiết nội dung văn bản số 1622 của UBND huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Văn bản số 1622/UBND-KT

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh