Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện dự án: xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất X1 và X2 thuộc xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội
04/09/2019 | 15:23  | View count: 4554

Ngày 04/7 và 09/7, UBND huyện Đông Anh lần lượt ban hành 2 Kế hoạch số 211b và 212b về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện dự án: xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất X1 và X2 thuộc xã Uy Nỗ.

Chi tiết nội dung 2 Kế hoạch số 211b và 212b của UBND huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Kế hoạch số 211b/KH-UBND

Kế hoạch số 212b/KH-UBND

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh