Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của Chủ tịch UBND huyện Đông Anh với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn xã Kim Chung năm 2019
04/09/2019 | 15:33  | View count: 4771

Ngày 28/8/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Kế hoạch số 264 về việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của Chủ tịch UBND Huyện với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn xã Kim Chung năm 2019

Chi tiết nội dung Kế hoạch số 264 của UBND huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Kế hoạch số 264/KH-UBND

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh