THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Đông Anh triển khai tham gia cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông"
16/09/2019 | 14:06  | View count: 3486

Ngày 04/9/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành văn bản số 1735/UBND-VP về việc tham gia cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông" của UBND thành phố Hà Nội trên địa bàn Huyện

Chi tiết nội dung công văn số 1735 của UBND huyện Đông Anh và các văn bản liên quan đính kèm bên dưới:

Công văn số 1735/UBND-VP

 

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh