Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thông báo về việc thi tuyển viên chức tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập thuộc huyện Đông Anh năm 2019
20/09/2019 | 17:30  | View count: 9020

Ngày 20/7/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Thông báo số 2703/TB-UBND về thông báo nội dung thi tuyển viên chức tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập thuộc Huyện năm 2019

Chi tiết nội dung Thông báo số 2703 của UBND huyện Đông Anh và các văn bản liên quan đính kèm bên dưới:

Thông báo số 2703/TB-UBND

Lịch tổ chức thi

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh