Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Văn bản đề nghị tham gia đóng góp ý kiến kết quả xây dựng Nông thôn mới xã Dục Tú năm 2019
08/11/2019 | 16:35  | View count: 3886

Ngày 05/11/2019, Văn phòng điều phối NTM huyện Đông Anh ban hành công văn số 27/VPĐPNTM, đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Huyện, UBND xã, thị trấn tham gia đóng góp ý kiến kết quả xây dựng Nông thôn mới xã Dục Tú năm 2019

Chi tiết nội dung công văn số 27/VPĐPNTM của  Văn phòng điều phối NTM huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Công văn số 27/VPĐPNTM

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh