THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kết luận chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Tám - Phó chủ tịch UBND huyện Đông Anh tại cuộc họp Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo Huyện ngày 07/11/2019
14/11/2019 | 16:22  | View count: 4195

Ngày 08/11, UBND huyện Đông Anh ban hành Thông báo số 3177, thông báo Kết luận chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Tám - Phó chủ tịch UBND Huyện tại cuộc họp Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo Huyện ngày 07/11/2019.

Chi tiết nội dung Thông báo số 3177 của UBND huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Thông báo số 3177/TB-UBND

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh