THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

UBND Huyện chỉ đạo thực hiện Quyết định số 4713/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của UBND thành phố Hà Nội
28/10/2020 | 10:09  | View count: 2256

UBND Huyện chỉ đạo thực hiện Quyết định số 4713/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của UBND thành phố Hà Nội về công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa; danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội và liên thông với Bộ Tư pháp

Văn bản 2547/UBND-VP ngày 24/10/2020 của UBND Huyện

Quyết định số 4713/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của UBND Thành phố

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh