THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Huyện Đông Anh kiểm tra công tác tuyên truyền chào năm mới Tân Sửu - 2021 và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
29/12/2020 | 16:28  | View count: 1740

Ngày 28/12, Huyện ủy Đông Anh ban hành công văn số 180-CV/HU về việc kiểm tra công tác tuyên truyền chào năm mới Tân Sửu - 2021 và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chi tiết nội dung, thời gian và thành phần đoàn kiểm tra đính kèm file bên dưới:

Công văn số 180 trang 1

Công văn số 180 trang 2

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh