Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Các văn bản chỉ đạo công tác bầu cử trên địa bàn huyện Đông Anh
27/01/2021 | 11:00  | View count: 2598

Các văn bản chỉ đạo bầu cử tại huyện Đông Anh:

 

* Văn bản của Huyện ủy

- Chỉ thị bầu cử

- Quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử

- Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo bầu cử

- Quyết định thành lập Tổ chỉ đạo bầu cử

- Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử

 

* Văn bản của UBND, Ủy ban bầu cử Huyện

- Chỉ thị bầu cử

- Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử

- Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử

- Kế hoạch bầu cử - Lịch triển khai kế hoạch

- Quyết định thành lập Tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự - an toàn xã hội

- Quyết định thành lập Tiểu ban thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền

- Quyết định thành lập Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Quyết định thành lập Tổ cơ sở vật chất, hậu cần

- Quyết định thành lập Tổ thư ký

- Quyết định trưng tập cán bộ quản lý tham gia chỉ đạo công tác bầu cử

- Thông báo về trụ sở UBBC huyện Đông Anh và nơi tiếp nhận hồ sơ ứng cử

- Quyết định thành lập các đoàn kiểm tra công tác bầu cử

- Kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức bầu cử

- Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức cuộc bầu cử

- Quyết định về ấn định số đơn vị bầu cử, dánh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử

- Thông báo về trực tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND Huyện

- Công văn về thông báo công khai mẫu hồ sơ, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử

- Hướng dẫn về một số nội dung thực hiện công tác bầu cử (17/2 đến 13/4)

+ Mẫu đơn ứng cử đại biểu HĐND

+ Mẫu sơ yếu lý lịch

+ Mẫu tiểu sử tóm tắt

+ Mẫu kê khai tài sản

+ Mẫu giấy biên nhận hồ sơ ứng cử

- Hướng dẫn kê khai hồ sơ ứng cử

- Trích lục Nghị quyết 41 về mẫu hồ sơ ứng cử 

 

 

* Hướng dẫn 09 của Ủy ban bầu cử Thành phố

* Tài liệu triển khai công tác bầu cử của Thành phố

 

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh