THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Các văn bản chỉ đạo công tác bầu cử trên địa bàn huyện Đông Anh
27/01/2021 | 11:00  | View count: 3403

Các văn bản chỉ đạo bầu cử tại huyện Đông Anh:

 

* Văn bản của Huyện ủy

- Chỉ thị bầu cử

- Quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử

- Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo bầu cử

- Quyết định thành lập Tổ chỉ đạo bầu cử

- Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử

 

* Văn bản của UBND, Ủy ban bầu cử Huyện

- Chỉ thị bầu cử

- Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử

- Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử

- Kế hoạch bầu cử - Lịch triển khai kế hoạch

- Quyết định thành lập Tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự - an toàn xã hội

- Quyết định thành lập Tiểu ban thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền

- Quyết định thành lập Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Quyết định thành lập Tổ cơ sở vật chất, hậu cần

- Quyết định thành lập Tổ thư ký

- Quyết định trưng tập cán bộ quản lý tham gia chỉ đạo công tác bầu cử

- Thông báo về trụ sở UBBC huyện Đông Anh và nơi tiếp nhận hồ sơ ứng cử

- Quyết định thành lập các đoàn kiểm tra công tác bầu cử

- Kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức bầu cử

- Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức cuộc bầu cử

- Quyết định về ấn định số đơn vị bầu cử, dánh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử

- Thông báo về trực tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND Huyện

- Công văn về thông báo công khai mẫu hồ sơ, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử

- Hướng dẫn về một số nội dung thực hiện công tác bầu cử (17/2 đến 13/4)

+ Mẫu đơn ứng cử đại biểu HĐND

+ Mẫu sơ yếu lý lịch

+ Mẫu tiểu sử tóm tắt

+ Mẫu kê khai tài sản

+ Mẫu giấy biên nhận hồ sơ ứng cử

- Hướng dẫn kê khai hồ sơ ứng cử

- Trích lục Nghị quyết 41 về mẫu hồ sơ ứng cử 

 

 

* Hướng dẫn 09 của Ủy ban bầu cử Thành phố

* Tài liệu triển khai công tác bầu cử của Thành phố

 

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh