Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thông báo dừng tổ chức lễ hội Cổ Loa, Đền Sái huyện Đông Anh năm 2021
09/02/2021 | 09:47  | View count: 2535

Ngày 08/02/2021, UBND huyện Đông Anh ban hành Thông báo số 48/TB-UBND về việc dừng tổ chức lễ hội Cổ Loa, Đền Sái huyện Đông Anh năm 2021

Chi tiết nội dung Thông báo số 48 của UBND huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Thông báo số 48/TB-UBND

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh