Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đông Anh - Trưởng ban phòng chống dịch quán triệt, chỉ đạo một số nhiệm vụ cấp bách trong phòng chống dịch bệnh Covid - 19
16/02/2021 | 08:05  | View count: 1658

Ngày 15/2/2021, UBND huyện Đông Anh ban hành Thông báo số 52/TB-UBND về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND Huyện - Trưởng ban phòng chống dịch tại hội nghị trực tuyến quán triệt, chỉ đạo một số nhiệm vụ cấp bách trong phòng chống dịch bệnh Covid - 19

Chi tiết nội dung Thông báo số 52/TB-UBND của UBND huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Thông báo số 52/TB-UBND

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh