THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đông Anh - Trưởng ban phòng chống dịch quán triệt, chỉ đạo một số nhiệm vụ cấp bách trong phòng chống dịch bệnh Covid - 19
16/02/2021 | 08:05  | View count: 2868

Ngày 15/2/2021, UBND huyện Đông Anh ban hành Thông báo số 52/TB-UBND về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND Huyện - Trưởng ban phòng chống dịch tại hội nghị trực tuyến quán triệt, chỉ đạo một số nhiệm vụ cấp bách trong phòng chống dịch bệnh Covid - 19

Chi tiết nội dung Thông báo số 52/TB-UBND của UBND huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Thông báo số 52/TB-UBND

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh