THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội
17/02/2021 | 16:35  | View count: 2609

Ngày 09/02/2021, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội

Chi tiết nội dung Chỉ thị số 04 của UBND thành phố Hà Nội đính kèm bên dưới:

Chỉ thị số 04/CT-UBND

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh