THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kết luận của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn Thành phố
20/02/2021 | 18:38  | View count: 2774

Ngày 20/2, UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 11/TB-BCĐ về Kết luận của Phó chủ tịch UBND Thành phố - Chử Xuân Dũng - Trưởng ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chi tiết nội dung Thông báo số 11/TB-BCĐ của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đính kèm bên dưới:

 Thông báo số 11/TB-UBND

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh