Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kết luận của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn Thành phố
20/02/2021 | 18:38  | View count: 1512

Ngày 20/2, UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 11/TB-BCĐ về Kết luận của Phó chủ tịch UBND Thành phố - Chử Xuân Dũng - Trưởng ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chi tiết nội dung Thông báo số 11/TB-BCĐ của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đính kèm bên dưới:

 Thông báo số 11/TB-UBND

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh