THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

UBND Huyện Đông Anh ban hành Hướng dẫn số 1/HD -UBND ngày 01/2/2021 về việc hướng dẫn tạm thời một số nội dung về khai thái sử dụng hệ thống HTKT trên địa bàn huyện Đông Anh
23/02/2021 | 08:17  | View count: 1906

UBND Huyện Đông Anh ban hành Hướng dẫn số 1/HD -UBND ngày 01/2/2021 về việc hướng dẫn tạm thời một số nội dung về khai thái sử dụng hệ thống HTKT trên địa bàn huyện Đông Anh

 

xem file đính kèm

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh